Oprichting Ingrid Groep 

Het begon allemaal in 1959. Een klein groepje gidsen is met leiding uit de Ludgerus parochie gestapt. Ze kregen hun aandeel van de kas mee, maar liefst Fl. 180,00 (voor de jeugdigen onder ons, € 81,00) en ze mochten gebruik maken van de toenmalige blokhut “de spil”, die ook door ouders uit de Pius-parochie was gebouwd. Zo kwam volgens een oud logboek, medio oktober 1959 de Ingridgroep van de grond. Er moest nog het een en ander formeel geregeld worden en in januari 1960 ging men officieel van start met 12 gidsen.

Korte tijd later werd er ook een kaboutergroep opgericht en een oudercomité.

De periode in “de spil” werd al snel afgesloten en de gidsen en kabouters van de Ingridgroep namen intrek in het parochiehuis aan de Laurastraat.

Van de opbrengsten van verschillende acties werd het eerste kampeermateriaal gekocht en kon men in 1960 voor het eerst op kamp gaan, bij de fam. Benneker in de Lutte.

pionieren.jpg

Oprichting Dr. Ariëns 

De verkenners- en welpengroep werden op 10 oktober 1960 opgericht Deze groep startte met 12 jongens, noemde zich Dr. Ariëns en na een korte periode in de blokhut van de Ludgergroep kregen ze een schuur van Dhr. Morsinkhof in gebruik, om deze al weer snel te verlaten omdat ze een eigen “home” kregen in de buurtschap Oele. Daar deze ruimte niet bijzonder groot was (4 X 2 meter) werd de groep al snel opgesplitst in een welpentak en een verkennertak.


Langzaam aan werd de behoefte aan een echte blokhut groter en met medewerking van aannemer Mulder werd nieuwbouw gerealiseerd in 1965, op een terrein dat ter beschikking werd gesteld door Mevr. Ter Bekke. Die blokhut heeft 10 jaar lang dienst gedaan, toen deze moest wijken voor de aanleg van de zuidelijke bandweg. Via bemiddeling van de gemeente Hengelo zijn we toen terecht gekomen op het terrein, waar we nu nog steeds zitten, nabij de Oelerbrug.

Dr. Ariëns-Ingrid Groep 

Vrijwel gelijktijdig werd er tussen de Dr. Ariëns en Ingridgroep gesproken over een eventuele fusie en in oktober 1975 werd er dan ook dubbel feest gevierd. De Dr. Ariëns-Ingridgroep kon zijn intrek nemen in een nieuw en aanzienlijk uitgebreide blokhut.

Brand

Op 19 juli 1986 brandde deze blokhut deels tot de grond toe af. Slechts ternauwernood kon worden voorkomen dat het gehele gebouw aan de Haaksbergerstraat afbrandde.

Dit was en forse tegenvaller. Het clubgebouw, dat uit hout en steen was opgetrokken was namelijk in de maanden voorafgaand aan de brand in eigen beheer volledig gerenoveerd. En de brand verwoestte niet alleen de blokhut, maar ook een belangrijk gedeelte van het spelmateriaal en inventaris. Zo gingen tenten, touwen en meubilair in vlammen op.

Met de nieuwbouw, gerealiseerd door aannemer fa. Rouhof, met hulp van talloze vrijwilligers, werd de blokhut in oorspronkelijke staat hersteld, ondanks het gebruik van nieuwe materialen. Echter werd de indeling iets veranderd en werden voornamelijk de sanitaire voorzieningen sterk verbeterd.

pionierwerk op de markt.jpgNu 

Tegenwoordig zijn we een bloeiende vereniging die ruim 100 jeugdleden telt. We zijn actief in de buurt door middel van verschillende evenementen waaraan we medewerking verlenen en acties. Zo doen we werk achter de schermen bij de Esreinmarkt, helpen bij de straatspeeldag en verzorgen de bewaking en doen ondersteuning voor het grootste atletiek evenement van Nederland, de Hengelose FBK games. Aan het eind van het jaar hebben we onze traditionele oliebollenactie waarbij we elk jaar ruim 6000 oliebollen bakken en verkopen.

Verder hebben we traditionele groepsactiviteiten zoals de driekoningentocht in het begin van elk jaar, de vossenjacht (met pijlzenders) en ook doen we elk jaar mee met de JOTA, waarvoor we een hoge toren pionieren. Ook hebben we 2 vaste weekends: het moeder/vader-kind-weekend, waar om het jaar de vaders of de moeders worden uitgenodigd om scouting van dichtbij mee te maken en het overvliegweekend, aan het begin van elk schooljaar waar degene die toe is aan een nieuw onderdeel tijdens dit weekend de overstap mag maken.

Uiteraard gaat elk speltak tussendoor af en toe op kamp en is er het zomerkamp, waar we traditioneel het eerste weekend van de (zomer)vakantie voor gereserveerd hebben.