De boomplantdag van 13 oktober was een groot succes. Er waren ruim 50 scouts, een aantal ouders en wethouder J. Oude Alink.
Voordat we begonnen met het planten van de bomen, hadden de ouderen tijd om een kopje koffie te drinken. De kinderen hebben het spel boomtikkertje gedaan. Om ongeveer 11 uur zijn we met z'n allen naar de kampvuur kuil gegaan voor een aantal korte woorden en het planten van het klimaatbosje.

Een klimaatbosjes staat symbool voor de veel grotere compensatiebossen die elders op de wereld worden aangeplant om CO2 af te breken. Een klimaatbosje bestaat uit minimaal 3 walnotenbomen, die in een opvallende driehoeksvorm worden geplant. Door het planten van het klimaatbosje wil Scouting het brede publiek nieuwsgierig maken en inspireren om na te denken over en zelf iets te doen aan het klimaatprobleem.

Na de toespraken heeft mevrouw J. Oude Alink samen met 2 jeugdleden de bomen geplant. Ook aan de Hengelose pers is het planten van het klimaatbosje niet voorbij gegaan, in de dagen na het planten heeft in bijna elk regionale blad wel wat gestaan.

Boomplantdag