Jaa het was weer zover, de jaarlijkse installatie voor de bevers stond weer voor de deur. Dit is de dag dat alle bevers worden geïnstalleerd waardoor ze dan echt bij de groep horen!! Omdat er dit jaar allemaal nieuwe bevers en leiding bij zijn gekomen moest er veel geïnstalleerd worden door Peter. Peter is vroeger heel lang beverleiding geweest, waardoor hij precies wist hoe het moest.

De gelukkigen dit jaar waren Akame, Arjan, Atilla, Lucas en Yorrit. Ook werd Alex van de leiding geïnstalleerd!

Het begon allemaal om 10 uur, want zo laat begint de normale opkomst ook. De ouders, oma’s en opa’s werden binnen welkom geheten met een kopje koffie en wat lekkers. Voor de bevers stond een lekkere kan limonade klaar. Toen iedereen binnen was, begon Alex met een inleidend praatje. Nadat alles een beetje duidelijk was, begon peter met het installeren. Hij begon met Atilla en ging zo iedereen af. Tijdens het installeren krijg je alle insignes opgespeld op je bevertrui. Bij sommige was dit zelfs op hun nieuw beveruniform. Nadat je de insignes hebt gekregen moet je de beverzin zeggen. Die gaat zo:

" Ooh Ooh ik ben zo blij,
Nu hoor ik er eindelijk ook bij! “

Toen iedereen geïnstalleerd was, was het tijd voor een spelletje. De leiding had eerst iets anders in gedachten, maar toen alle bevers vroegen of ze mochten voetballen hebben we samen gevoetbald. Sommige ouders deden mee, sommige ouders kletsten nog wat na onder het genot van een kopje koffie.

Toen het half 12 was, was het jammer genoeg weer tijd, we hebben ons daarom verzameld bij de vlaggenmast, om aan iedereen te laten zien hoe goed we kunnen sluiten. Nadat we gesloten hadden, keerde iedereen terug naar huis. Maar dit keer als een echte bever van de groep!!