Lief Logboek,

 Bij de welpen kan elke welp zijn eigen knopendiploma verdienen. Als je als welp kan laten zien dat je een platte knoop, mastworp en timmersteek kan maken, en die een paar weken later kan herhalen, verdien je een echt diploma.

Na het openen zijn de welpen opgedeeld in twee groepen. Iedereen kreeg een touw en mocht een balk ophalen van buiten. De ene helft ging met Raksha in de kleine zaal zitten, de andere helft met mij in de grote zaal. We hebben eerst alle knopen samen geoefend en daarna mocht iedereen de knopen die hij moeilijk vond, verder oefenen. Wie alle knopen goed kon, mocht naar Hathi.

Hathi was in het stamhok bezig met het pionieren van een bank. En iedereen die de knopen kon, mocht meehelpen. Uiteindelijk is de bank helaas niet afgekomen, maar we proberen het gewoon nog een keer weer.

Volgens mij heeft iedereen de knopen wel redelijk goed geleerd. Maar of dit echt zo is, merken we over een paar weken, als iedereen een diploma kan verdienen.

Lief Logboek, volgende week hebben we geen opkomst. Dan is het vakantie.

 

Bagheera