Vergadering: Opkomsten

Verslag van de opkomst.

Programmapunt:

Vergadering: Opkomsten

Telefoonnr.

N.V.T

Datum:                  

21-03-2008

E-mailadres

N.V.T

Organisator:

Marwin

Uitgaven

0

Doel:

De rowans hadden het idee dat de opkomsten niet zo goed georganiseerd waren dan andere jaren. De begeleiding heeft de rowans erop gewezen dat dat aan de rowans zelf ligt. Om het organiseren van de opkomsten en de voorbereidingen weer vlot te trekken hebben we besloten om een vergadering in te lassen.

Beschrijving:

We bespreken eerst de voorbereiding voor de volgende week. Daarna praten we over de manier waarop rowans tegen een opkomst aankijken en hoe ze dat veranderd willen zien. Daarna maken we afspraken over hoe we de opkomsten kunnen verbeteren. Op het eind gaan we aan de slag met het voorbereidingsformulier om iedereen daar wegwijs mee te maken. Aansluitend maken we de voorbereidingen voor een aantal opkomsten in het voren. Tenslotte ruimen we onze rotzooi in het stamhok op en is de opkomst voorbij.

Tijdsindeling:

  1. 19.00 tot 19.15: Koffie drinken en programma van volgende week voorbereiden
  2. 19.15 tot 20.15: Bespreking over opkomsten en afspraken maken.
  3. 20.15 tot 20.45: Aan de slag met de voorbereidingsformulieren.
  4. 20.45 tot 21.00: Rotzooi opruimen.

Groepssamenstelling:

Het bespreken van de opkomst voor de volgende keer en het organiseren van de opkomsten doen we met zijn allen. De voorbereidingsformulieren vullen we individueel in.

Locatie:

Een en ander kunnen we aan tafel in het stamhok uitvoeren.

Soort spel:

Dit is een vergadering danwel voorlichting, en wordt op verzoek van de rowans gehouden.

Benodigdheden:

De onderstaande tabel geeft aan wat er voor de aangegeven datum geregeld gaat worden en door wie.

Datum

Wat?

Wie?

Uitgaven

21-03

Lege voorbereidingsformulieren

Marwin

0

21-03

Voorbeeldmateriaal

Marwin

0