Highlandgames voorbereiden

 

Programmapunt:

Highland games

Telefoonnr.

N.v.t.

Datum:

11-04-2008

E-mailadres

N.v.t.

Organisator:

Mart

Uitgaven

?

Doel:

Ten behoeve van de Highlandgames in Beckum gaan we oefenen, aanmeldenn, regels doornemen en kleding uitzoeken die we aan trekken.

Beschrijving:

Het vergaderen over de kleding, het aanmelden en de regels gebeurt in het stamhok daarna gaan we naar de grote zaal of naar buiten om de verschillende onderdelen te oefenen.

Waarschijnlijke onderdelen zijn: Vrouw-sjouwen, Vaten tillen, Whiskeyestafette, Hooivork-darten, Armpje drukken, Spijkerbroek hangen en Touwtrekken.

Tijdsindeling:

  1. 19.00 tot 19.30 Vergaderen
  2. 19.30 tot 20.45 Oefenen
  3. 20.45 tot 21.00 Opruimen.

Groepssamenstelling:

Het ligt aan de regels van de highland games uit hoeveel personen een groep moet bestaan. Ik denk dat we het beste 4 of 5 groepen kunnen maken die om de beurt een onderdeel gaat oefenen.

Locatie:

Stamhok, Grote zaal of buiten.

Soort spel:

Oefenen voor kracht- en behendigheidsspelen in het vrolijke Beckum

Benodigdheden:

De onderstaande tabel geeft aan wat er voor de aangegeven datum geregeld gaat worden en door wie.

N.B. Het meedoen brengt per persoon een T-shirt en per groep een paar consumptie-munten op. Eigenlijk is deelname pas vanaf 16 jaar toegestaan, maar daar wordt nog aan gewerkt door Rob en Mart.

Datum

Wat?

Wie?

Uitgaven

11-04

Aanmelden

Mart

0,-

11-04

Kleding

?

?

11-04

Regels

Mart

0,-

11-04

Touw (Touw-trekken)

Marwin

0,-

11-04

Brede balk pionieren (Vrouw sjouwen)

Allen

0,-

11-04

Spijkerbroek (Spijkerbroek hangen)

Bart

0,-