Fietstocht Gezamelijke Scoutinggroepen.

Programmapunt:FietstochtTelefoonnr.N.v.t.
Datum:06-04-2008E-mailadresN.v.t.
Organisator:MarwinUitgaven10,-

Doel:


Er is door de gezamenlijke scoutinggroepen van Hengelo een fietstocht georganiseerd waarbij deelnemers van groep naar groep kunnen fietsen om daar de ontdekken wat er binnen scouting gebeurt. Wij moeten deze mensen wat kunnen tonen.

Beschrijving:


Wij moeten een activiteit op poten zetten, waaraan mensen kunnen zien, wat voor uitdagingen wij aangaan. Daarbij valt te denken aan een pionierobject, maar ook het ophangen van foto’s en objecten kunnen bijdragen. Daarnaast moeten wij de mensen ontvangen met koffie en ranja en uitleg geven. We moeten er rekening mee houden dat de kabouters nog op kamp zijn.

Update 1: De rowans bouwen vrijdagavond een pionierobject waarmee ze willen laten zien wat mogelijk is met hout en touw. Het object wordt vrijdagavond gebouwd en afgeschermd tegen bevers en kabouters. De speltakleiding van alle onderdelen wordt gevraagd promotiemateriaal op te hangen (zoals ze dat ook gedaan hebben tijdens de Jota) op de muren van de grote zaal. Staande objecten kunnen niet worden geplaatst in verband met het kamp van de kabouters.

Update 2: In overleg met de rowans, en enkele leiders, hebben we besloten te gaan voor een reuzenrad die we vanuit het boek napionieren. Dit gaat vrijdagavond om 7 uur van start.

Update 3: De brief die is rondgestuurd aan alle leiding is ook de brief die aan de kinderen moet worden meegegeven. De leiding dient deze zelf uit te draaien en uit te delen. Let erop dat de kans aanwezig is dat de kinderen waarschijnlijk na het starten niet op onze blokhut terugkomen. Groepjes gidsen en verkenners zonder ouders is dus geen goed idee.

Update 4: Zondagmorgen wordt het reuzenrad afgebouwd vanaf 11.00 uur. Tevens wordt er in de grote zaal nog meer promotiemateriaal opgehangen.

Tijdsindeling:


  1. 11,00 - 12.00 Koffie drinken, reuzenrad afbouwen
  2. 12.00 - 13.00 Spel voorbereiden / blokhut aankleden.
  3. 13.00 - 16.00 Looptijd fietstocht.
  4. 16.00 - 17.00 Opruimen.

Groepssamenstelling:


De animo voor medewerking is onbekend, dus aan de hand van het aantal mensen gaan we groepen maken en activiteiten uitvoeren. Dit is geen rowanactiviteit, dus ook leiding e.d. is uitgenodigd te helpen.

Locatie:


We moeten zoveel mogelijk gebruik maken van alle ruimtes in en rond de blokhut.

Soort spel:


Voorlichting, en tentoonstelling van onze vaardigheden.

Datum

Wat?

Wie?

Uitgaven

06-04

Inkopen koffie, ranja, koekjes enz.

Andre

10,-