Vrijdag 19 December. Aanwezig: 9 Rowans, 3 Begeleiding, 7 afwezig, 3 te laat.

Omdat we ons hadden opgegeven voor het volleybaltoernooi dat door een scoutinggroep in Nijverdal georganseerd werd en omdat niemand van ons kan volleyballen, hadden we besloten om deze avond te gaan volleyballen.
Na de koffie en programmavoorbereiding werd er een net opgehangen in de grote zaal. Dit net kon gewoon aan de aanwezige haken, maar we kwamen er wel achter dat we toch niet zo veel ruimte over hadden; twee seconden na aanvang van de training konden we de eerste plafondfout noteren op een lijst die zich nog fors ging uitbereiden. We begonnen met de algemene technieken om vuist-, voet-, net-, neus- en plafondfouten zoveel mogelijk te beperken. We gooiden de bal naar de eerste in de rij en die moest hem terugspelen naar iemand kort aan het net. Nadat was gebleken dat onze rowans vlugge leerlingen zijn ( Ik weet het niet ) gingen we maar een oefenpotje spelen. In dat oefenpotje werd er door de de rowans en begeleiding veel gelachen en geschreeuwd. Dat schreeuwen was vooral vanwege de vele fouten die er werden gemaakt door de rowans. Iedere keer werd er geschreeuwd: "netfout" of "plafondfout". Natuurlijk kan zo'n potje niet zonder woordenwisseling worden gespeeld en die woordenwisseling was er dan ook zeker bij de Rowans. In het oefenpotje werdt fanatiek meegedaan, behalve door Tom Mulder, want iedere keer als er een bal aankwam liet Tom hem gaan voor zijn medespelers. De frustratie werd dan ook erg groot bij zijn medespelers, waardoor Tom zich bedacht. Hij ging zich maar iets meer inzetten en dat werd zeer gewaardeerd door zijn medeteamgenoten.

 

Zo kwam er langzaam maar zeker een eind aan deze avond en waren de rowans helemaal klaar voor het kerstvolleybal! Moe, maar voldaan hebben we de grote zaal opgeruimd en aangeveegd, en nadat ook het stamhok er weer spik en span bij lag hebben we nog wat gedronken.Wat er mis ging:
  • Er zou een zaal worden geregeld, maar dat ging niet door. Daardoor hadden we geen geschikte plek om te oefenen.
  • Onze professionele trainer belde af, waardoor we er zelf maar wat van moesten maken.
  • Niemand had eraan gedacht dat het wel eens handig kon zijn je naar een training te kleden.


Wist u dat?:

  • Tom's inzet weer geweldig was?
  • Volleyballen op klompen nou ook niet bepaald meevalt?
  • Het plafond van de grote zaal 3 meter te laag is?
  • De vloer van de grote zaal 3 meter te hoog is?
  • Het net wel ongeveer goed hing?