Aanwezig: 11 rowans, 3 begeleiding, 4 afmeldingen, 1 onbekend!!.

We begonnen deze avond met een kopje koffie. Er werd gewerkt aan de voorbereidingen voor de komende weken, en we keuvelden nog een beetje over het zomerkamp in Luxemburg. Daarna werd bekend gemaakt dat we een tocht met diverse tochttechnieken gingen lopen. Ter voorbereiding van de Winterhike. Deze tocht was natuurlijk lang niet zo spectaculair, maar al met al was het toch een goede voorbereiding.

We werden in groepjes van 2 gedeeld, kregen een kompas en een tocht mee, om vervolgens op pad te gaan. Als eerste groepje gingen Dennis en Quinten op pad. Die overigens als laatste terug waren, omdat die twee de tocht niet goed begrepen hadden. Ook waren twee groepjes elkaar tegen gekomen en die zijn maar samen gaan lopen. Dit is natuurlijk ten strengste verboden en wordt vanzelf spreken gemeld bij Scouting Nederland.

Ondertussen heeft de begeleiding nog het een en 't ander geregeld voor de winterhike, want het bleek dat we nog niet helemaal rond kwamen met het vervoer. Toen iedereen er weer was werd er opgeruimd, geveegd,af gewassen en alle andere dingen die erbij komen kijken om een stamhok weer te laten glimmen. Na de tijd hebben we nog eventjes bij elkaar gezeten onder het genot van een lekker warm kopje thee in een groene fles gesloten door een kroondopje. Daarna gingen we allemaal moe maar voldaan weer naar huis, om mentaal helemaal voorbereid te raken op de winterhike.

Wat er mis ging:
•   Niet alle rowans loopschoenen aan hadden
•   Niet iedereen de tocht even goed begreep

Wist u dat?
•   De Rowans al heel veel zin aan hun zomerkamp hebben?
•   Ze ook zin aan de Winterhike hebben?
•   Tom de tocht op klompen heeft gelopen?