Die maken de Rowans natuurlijk zelf, met een beetje hulp van elkaar en de begeleiding.

Een programma maken valt niet mee. Voor elk programmapunt worden een formulier ingevuld, zodat een programma ook kan worden gebruikt als je er niet bent. Een op de computer invulbare downloadversie is hier te krijgen, en een kladformulier voor tijdens de opkomst hier.

Een programma maken valt niet mee. Zeker wanneer je met heel veel of juist heel weinig personen bent. Er bestaan echter geen regels hoe je een programma moet maken. Creativiteit en inspiratie zorgen er vaak voor dat er een leuk programma op tafel komt en daarmee kunnen jullie begeleiders niet helpen. Wel zijn er enkele factoren bekend waar men altijd aan moet denken bij het maken voor een programma. Wanneer je hier mee aan de slag gaat dan komt de creativiteit en inspiratie hopelijk vanzelf. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er één of meer uitgewerkte programma’s op papier komen te staan, die dan de komende tijd kunnen worden uitgevoerd. Het programma moet worden uitgewerkt aan de hand van de volgende factoren.

Factoren die van belang zijn :

a) Beschrijven; wat komt in je op, is het realiseerbaar en is het leuk? Hoe ziet het programma er verder uit;‘wat zijn de spelregels?’ of ‘wat is het uiteindelijke resultaat?’

b) Tijd; hoe lang moet het programma duren?

c) Groepssamenstelling; hoe groot is de groep?

d) Lokatie; binnen, buiten of een andere specifieke plaats?

e) Wat voor soort programma; doe-spel, denk-spel, bord-spel, educatief-spel (waar je iets van leert), sporten, tocht, toernooi, quiz, handenarbeid, etc? 

f) Benodigdheden; wat heb je nodig voor de uitvoering van het programma?

h) Tijdplanning; hoe lang gaat elke activiteit waarschijnlijk duren en klopt dit met de tijd die ervoor is?

i) Controle en evaluatie; zijn we nog iets vergeten? Wat kan de volgende keer beter?

Beschrijving 

Dit is het belangrijkste van het programma maken. Hierin werk je uit hoe je programma er verder uit gaat zien. Zet stap voor stap op papier wat de groep gaat doen tijdens het programma.

Bijvoorbeeld

- Introductie

- Eventuele spelregels

- Wat moeten ze stap voor stap gaan doen?

- Wat als ze hiermee klaar zijn?

- Etc.

Tijd

Bij het maken van je programma moet je rekening houden met de tijd die moet worden ingevuld (door iedereen). Een programma dat voor een vrijdagavond moet worden gemaakt, duurt waarschijnlijk minder lang dan wanneer een programma voor een weekend moet worden gemaakt. Verder is belangrijk dat, als het kan, iedereen deze tijd bezig moet zijn aan het programma.

Bijvoorbeeld

Wanneer het programma ‘pizzabakken’ is, dan is het belangrijk dat het binnen de tijd kan worden gebakken en dat iedereen deze gehele tijd hiermee bezig kan zijn. Dit puntje is vooral tijdens een zomerkamp zeer belangrijk 

Groepssamenstelling

Met hoeveel mensen zijn we? Een programma moet worden afgestemd op de grootte van de groep. Er zijn veel programma’s die heel leuk zijn met een kleine groep maar die niet leuk zijn voor een grote groep en andersom ook natuurlijk.

Bijvoorbeeld

Een biljarttoernooi met 18 man en maar 1 tafel, is waarschijnlijk minder leuk dan een biljarttoernooi met 18 man en 6 tafels. Een voetbalwedstrijd op een heel groot voetbalveld is niet zo leuk met 5 mensen.

Locatie

Waar wordt het programma gehouden? Vaak kun je dit zelf bepalen, maar wanneer door één of andere manier de locatie vaststaat dan moet je hier je programma op afstemmen.

Bijvoorbeeld

Het regent al 3 weken in Nederland. Dan kun je een programma buiten gaan doen, maar wellicht is het verstandiger om iets binnen te doen. Wanneer de zon schijnt (niet op vrijdagavond) en het is al een tijdje 20 graden, dan is het wel net zo leuk om buiten een programma te gaan doen.

Soort spel

Wat voor soort spel gaan we doen? Een quiz is niet zo leuk als je dit al 3 weken achter elkaar hebt gedaan. Darten is ook niet zo leuk als je dat al 3 keer gedaan hebt in het jaar. Wees origineel, ga iets maken wat je nog nooit hebt gedaan of doe een quiz die heel anders is dan alle andere quizzen. Originaliteit wordt vaak erg gewaardeerd.

Bijvoorbeeld

Glasbewerken, houtbewerken, quizzen, sterkste rowan, etc. worden veel leuker wanneer er andere dingen gedaan worden die nog niet eerder zijn gedaan. Houtbewerken kan leuk zijn, maar boemerangs hebben we genoeg.

Benodigdheden

Wat moeten we allemaal hebben voor het programma? Pak een lijst en zet hierop wat je allemaal moet hebben voordat je aan het programma kan beginnen. Dit kan zijn; attributen, mensen, auto’s, een speciale ruimte, etc. Verder moet worden aangegeven in welke aantallen of mate de attributen aanwezig moeten zijn.

Bijvoorbeeld

Je gaat houtbewerken. Nu moet je aangeven wat je allemaal nodig hebt om dit met heel de groep te doen: Genoeg tekeningen om te laten zien wat ze moeten doen; hoeveel zagen, beitels, hamers en hout is er nodig. Heb ik bij mijn spel mensen nodig die moeten helpen assisteren, etc.

Controle en evaluatie 

Loop na of je nog iets bent vergeten. Zorg ervoor dat datgene wat je op papier zet voor iedereen duidelijk is. Op het moment dat een ander programma niet doorgaat, kan jouw programma direct worden gebruikt. Als je programma gebruikt is, schrijf dan op wat er fout ging en schrijf op wat je denkt te kunnen verbeteren aan je programma zodat het de volgend keer weer gebruikt kan worden.