Verkenners zijn jongens in de leeftijd van 10 tot 14 jaar oud. Er is wekelijks een opkomst op de vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Daarnaast gaan de verkenners 5 keer per jaar op een weekendkamp en 1 keer op zomerkamp. Elke nieuwe verkenner kan eerst 4 keer komen kijken.  2 Keer per jaar worden de nieuwe verkenners geïnstalleerd. Het uniform (een kaki blouse) wordt dan met insignes en een das kompleet gemaakt.

Op vrijdagavond komen de verkenners in een apart groepje van 4 tot 6 leden. Dat groepje wordt patrouille genoemd. Per groepje wordt 1 verkenner aangewezen die de patrouille leidt: de PL. De PL is vaak de oudste van patrouille, omdat deze vaak wat langer bij de verkenners heeft gezeten en dus ‘de kneepjes van het vak’ al kent en door kan geven aan de jongeren. De belangrijkste taak van de PL is het bij elkaar houden van de patrouille. 

Jaarindeling

Het scoutingseizoen begint bij de verkenners met een seizoensstart op vrijdagavond. Een week later is het openingsweekend waarbij alle speltakken meegaan. Zo’n weekendkamp begint op zaterdagmorgen rond een uur of tien en eindigt ’s zondagsmiddags rond 4 uur. De prijs voor een weekendkamp ligt in de buurt van de € 7,50.
In het 3e weekend van oktober is er de JOTA; Jamboree On The Air. Alle scoutinggroepen over de hele wereld leggen dan via radio’s contact met andere scoutinggroepen. De verkenners worden op zaterdag uitgenodigd. (Of indien het programma het toelaat van vrijdagavond 7 uur tot zaterdagmiddag 4 uur.) 
 

In het najaar worden de verkenners die van de welpen komen geïnstalleerd. Dit gebeurt tijdens een weekendkamp. Dan kan ook worden gekeken of de nieuw aangeleerde kampeertechnieken ook echt werken.
In het nieuwe jaar wordt een Driekoningentocht georganiseerd waarbij de ouders ook worden uitgenodigd. Daarna beginnen we met het bijspijkeren van de kamptechnieken ter voorbereiding op de RSW: de Regionale Scouting Wedstrijden.
In februari wordt de winterhike georganiseerd, een weekendkamp waarbij de gidsen en de oudere speltakken ook meegaan. Met Hike wordt bedoeld: een looptocht van 2 dagen met een overnachting op locatie. De laatste jaren gaan we iets verder weg om niet steeds in een typisch Twentse omgeving te lopen. (Winterswijk, Zutphen, Nijverdal enz.)
In het voorjaar wordt ook met de gidsen en de oudere speltakken een playbackshow georganiseerd. De opkomst kan dan nogal afwijken van andere vrijdagavonden.

Wanneer het weer warm begint te worden komt de RSW weer in zicht. Op een kampterrein in Beckum komen ruim 40 patrouilles van scoutinggroepen uit de Regio Midden Twente bijeen om uit te maken wie de beste is op het gebied van kamp-, tocht- en aanverwante technieken. De nummers 1 t/m 4 mogen naar de landelijke wedstrijden die met Pinksteren worden georganiseerd. De RSW begint op vrijdagavond en duurt tot zondagmiddag. De kosten voor dit kamp bedragen €12.50,-.
Vrij snel na de RSW wordt er een ouder-kind weekend georganiseerd. Het ene jaar worden de moeders uitgenodigd om mee te gaan op weekendkamp, het andere jaar de vaders. De ouders die meegaan vormen op het kamp een aparte speltak en kunnen zo zien hoe scouting in z’n werk gaat.
 

Aan het einde van het seizoen (direct de eerste week van de zomervakantie) gaan de verkenners een week op kamp. (Zaterdag tot Zaterdag) Dit is tevens de afsluiting van het seizoen. Tevoren wordt er een kampkrant rondgebracht en vindt een ouderbezoek plaats. De kosten voor het zomerkamp bedragen € 85,-. Het is mogelijk om in aanloop naar het zomerkamp het kampgeld in termijnen te betalen.

Tot slot

Wanneer een verkenner niet komt is het belangrijk dat hij wordt afgemeld, vooral voor de verkenners die doorgaans zonder ouderbegeleiding op de fiets naar de blokhut komen.
De verzekering verzekert iedereen met een scoutinguniform aan. Het is dus belangrijk dat een geïnstalleerde verkenner het ook aan heeft, om een flinke papieren rompslomp te voorkomen.
Alles waarin dit programma niet voorziet kan worden toegelicht door de leiding die aan de voorzijde staat genoemd. De leiding staat open voor alle vragen, opmerkingen, suggesties enzovoort. Programmapunten die niet op de reguliere vrijdagavond worden gehouden, worden indien nodig met een extra brief verduidelijkt.
Normaal gesproken probeert de leiding door het jaar heen één of enkele malen langs te komen om even met de ouders van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,
De Verkennerleiding