Maandag

Na heerlijk te hebben uitgeslapen tot half 10, werd de leiding gewekt met de melding dat het logboek weg was! De avond ervoor hadden we het logboek in de schuur gelegd, maar daar lag nu alleen nog maar een brief. Hierin stond dat wij ons verder moesten bewijzen. Simon had het logboek weggehaald en ons een coördinaat gegeven met de opdracht bij elkaar te blijven en te zorgen dat we niet nat werden.

Het coördinaat was op ongeveer 800 meter van de blokhut, dus deze opdracht leek een eitje te zijn. We volgenden de GPS van Hathi naar het Lagerveld. Het pijltje wees hier naar de overkant, dus die kant gingen we op. Alleen, toen we daar aankwamen, wees het pijltje wéér naar de overkant! We moesten dus terug. We bleken om de plek heen te lopen. Het pijltje wees naar het midden van de vijver, naar het eiland! We moesten dus terug naar de blokhut en iets bedenken waardoor we droog op het eiland konden komen met alle welpen. Intussen was de lucht bijna zwart van de regenwolken. Om droog te blijven, moesten we rennen naar de blokhut!

In de blokhut hebben we gekeken naar het onweer, gegeten en een plan bedacht om op het eiland te komen. Het werd een vlot. Gelukkig was alles aanwezig om er één te bouwen, dus we gingen aan de slag. 

Toen het vlot na ongeveer een uur klaar was, hebben we dit naar het Lagerveld gesleept en in het water gelaten. Met alle welpen, Hathi Baloe en ikzelf, zijn we naar het eiland gevaren. Daar vonden we een fles met een brief, maar geen logboek. De fles hebben we mee naar de kant genomen, waar iedereen mocht proberen de brief er uit te krijgen. Uiteindelijk lukte het Jelle. In de brief stond een nieuw coördinaat. Snel braken we het vlot af, brachten we de spullen terug en zijn we naar het nieuwe coördinaat gegaan. Hier lang het logboek en een grote stapel SKAUTIES! 

Toen we terug waren op de blokhut, waren er voor iedereen pannekoeken.

's Avonds, toen alle welpen moe in bed lagen, kwam Robert naar ons toe. Ze hadden 's ochtends in de schuur nog een tweede brief gevonden, die ze ons niet mochten laten lezen. Hierin stond dat Simon Kaud die avond een zakje met veel avontuurSKAUTIES op het grasveld achter de blokhut zou leggen. de welpen moesten hier komen zonder dat de leiding ze zou zien. Ze moesten dus wachten tot wij naar bed waren. Maar de welpen durfden niet meer en kwamen bij ons met de brief. Na overleg hebben we met ze afgesproken dat wij zouden doen alsof we van niets wisten, maar wel achter de schuur zouden blijven staan als de welpen het veld op gingen om de SKAUTIES op te halen. Zo zou Simon van niets weten, maar haalden we wel de extra SKAUTIES!